Strona Główna

logo-wsd-siedlce

Teologiczne Studia Siedleckie to rocznik naukowy  wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II, które wchodzi w struktury Akademii Katolickiej w Warszawie. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Czasopismo stanowi owoc refleksji teologicznej wielu środowisk naukowych. Publikuje artykuły z zakresu teologii, historii Kościoła i filozofii oraz prawa kanonicznego. W najnowszym wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki5 stycznia 2024 r. nasz periodyk otrzymał 20 pkt.