Teologiczne Studia Siedleckie VII (2010)

tss2010-okl-mARTYKUŁY

Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Kapłan jako głowa we wspólnocie kościelnej według Ef 4,7-13, s. 9 DOI

Ks. Krzysztof Burczak, KUL, Fałszerstwa norm prawnych w połowie IX wieku, s. 31 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, Celebracja Eucharystii w Kościele chaldejskim, s. 45 DOI

Ks. Marian Zdzisław Stepulak, WSEI Lublin, Religijny wymiar pracy socjalnej, s. 61 DOI

Ks. Mateusz Czubak, PWT Warszawa, Kościół wspólnotą paschalną w świetle Drugiego Soboru Watykańskiego, s. 77 DOI

O. Ignacy Kosmana OFMConv., UKSW, Pieśni o św. Maksymilianie jako źródło kaznodziejskie, s. 99 DOI

Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Człowiek jako „korona stworzeń” w wybranych tekstach mądrościowych Starego Testamentu, s. 117 DOI

Ks. Zbigniew Sobolewski, PWT Warszawa, Szczególne powołanie kapłanów do świętości, s. 131 DOI

Ks. Radosław Pietruczuk, PWT Warszawa, Działanie złego ducha a choroby psychiczne, s. 155 DOI

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Krzysztof Baryga, PWT Warszawa, Geneza Katechizmu Siedleckiego, s. 171 DOI

Bp Zbigniew Kiernikowski, Katechizm Siedlecki w służbie inicjacji chrześcijańskiej, s. 183 DOI

Dorota Franków, Redakcja Katechizmu Siedleckiego, s. 189 DOI

Ks. Jerzy Bagrowicz, UMK Toruń, Katechizm Siedlecki. Próba odpowiedzi na nowe wyzwania, s. 197 DOI

Ks. Andrzej Kiciński, KUL, Katechizm Siedlecki, s. 205 DOI

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…