Teologiczne Studia Siedleckie I (2004)

tss-i-2004Bp. Zbigniew Kiernikowski, Wizja jedności w tekstach modlitw eucharystycznych, s. 9 DOI

Ks. R. Krawczyk – WSD Siedlce, Powstania żydowskie przeciw Rzymianom w I- II wieku n.e, s. 41
DOI

Ks. G. Stolarski – WSD Siedlce, Filozofia Boga: filozofia religii czy metafizyka racji ostatecznej, s. 59 DOI

Ks. A. Kiciński – KUL Lublin, ITER CHRISTIANAE INITIATIONIS w świetle dokumentów katechetycznych
Kościoła Katolickiego w Polsce, s. 71 DOI

Ks. M. Zając – KUL Lublin, Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wzorcowy tekst katechezy odnowionej u źródeł wiary, s. 95 DOI

Ks. K. Baryga – WSD Siedlce, Katecheza a wychowanie humanistyczne w świetle teorii pedagogii integralnej S. Kunowskiego, s. 109 DOI

Ks. M. Skwierczyński – WSD Siedlce, Teoretyczne podstawy oceniania ma katechezie, s. 135 DOI

Ks. G. Zaraziński – WSD Siedlce, Kompetencja medialna dzieci i młodzieży, s. 153 DOI

Ks. Z. Sobolewski – WSD Siedlce, Zobowiązania moralne wynikające z przyjęcia sakramentu święceń, s. 167 DOI

Ks. A. Domański – Istituto Euromediterraneo, Obecność Kościoła w uniwersytecie w świetle dokumentów, s. 209 DOI

Ks. M. Konieczny – WSD Siedlce, Ktizjologia personalistyczna, s.  239 DOI

Ks. J. Brodziak, Posługa słowa w Adwencie, s.  271 DOI

Ks. A. Katolo – Pontificia Facolta Teologica delPItalia Meridionale,Centro Intertiazionale di Bioetica, Klonowanie a ideologia jakości życia, s. 313
DOI

Ks. M. Bednarczyk – WSD Siedlce, Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Łukowie, s. 325 DOI

Ks. B. Błoński – WSD Siedlce, Kronika Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej za lata 2002-2004, s. 357 DOI

 

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…