Teologiczne Studia Siedleckie XV (2018)

Numer okolicznościowy z okazji dwustulecia Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej

Od redakcji, s. 5

Artykuły

Ks. Kazimierz MATWIEJUK, WSD Siedlce, Nauczanie liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej, {Teaching liturgy in Theological Seminary in the Diocese of Siedlce}, s. 8 DOI

Ks. Aadam KULIK, WSD Siedlce, Teologia pastoralna w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej, {Pastoral theology in Theological Seminary in Siedlce}, s. 38 DOI

Ks. Krzysztof BARYGA, KS. Paweł KINDRACKI, WSD Siedlce, Szkic do badań nad nauczaniem katechetycznym w Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej, {The study for the research on the catechetical instruction in Theological Seminary in Siedlce}, s. 57 DOI

Ks. Rafał PIETRUCZUK, WSD Siedlce, Wykłady z Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej im. Jana Pawła II w latach 1918-2018, {The Holy Scriptures Lectures at the St. John Paul II Major Seminary of the Diocese of Siedlce from 1918-2018}, s. 126 DOI

Ks. Wojciech HACKIEWICZ, WSD Siedlce, Historia nauczania apologetyki oraz teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej w latach 1818-2018, {A bicentenial history of apologetics and fundamental teologyas they have been taught at the Major Seminary of the Diocese of Siedlce (1818-2018)}, s. 151 DOI

Ks. Piotr PIELAK, WSD Siedlce, Nauczanie teologii moralnej w seminarium diecezji siedleckiej 1818-2018, {Teaching of the moral theology at the seminary in Diocese of Siedlce 1818-2018}, s. 175 DOI

Ks. Marcin BIDER, UPH/ WSD Siedlce, Nauczanie prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej w latach 1918-2018. Zarys problematyki, {The teaching of the canon law in the Major Seminary of the diocese of Siedlce in the years 1918-2018. The draft of the problem}, s. 215 DOI

Ks. Jan ZOWCZAK, WSD Siedlce, Katolicka  nauka społeczna jako dyscyplina wiedzy na studiach teologicznych, {Catholic social teaching as a discipline of knowledge in theological studies}, s. 240 DOI

Ks. Krzysztof Karol PIÓRKOWSKI, WSD Siedlce, Wykłady z psychologii w seminarium duchownym diecezji siedleckiej, {Lectures on psychology at The Theological Seminary of Dioceses of Siedlce}, s. 273 DOI

Ks. Grzegorz STOLARSKI, UPH/ WSD Siedlce, Wykład metafizyki ogólnej i filozofii Boga w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej w latach 1919 – 2018, {A teaching of general metaphysics and the philosophy of God in the Major Seminary of the Diocese of Siedlce, 1919 – 2018}, s. 288 DOI

Ks. Robert KUBLIKOWSKI, KUL, Logika. Panorama tematyki, {Logic. Panorama of the Domain}, s. 314 DOI

RECENZJE

Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Część pierwsza Mk 8,27-13,37 wydana w Instytucie Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 606. Recenzent: Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s.  342 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk, Papieże przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia, s. 359, Siedlce 2018, nakład autora. Recenzent: Ks. prof. dr. hab. Ireneusz Celary, Uniwersytet Śląski, s. 344 DOI

 

AUTORZY CYTOWANI – ZAPIS APA, s. 346

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…