Teologiczne Studia Siedleckie XII (2015)

tss-xii-2015Numer okolicznościowy, ks. prof. Kazimierzowi Matwiejukowi w 70. rocznicę urodzin.

I. OD REDAKCJI, s. 7

II. KAMIENNY JUBILEUSZ KS. PROF. KAZIMIERZA MATWIEJUKA, s. 15 DOI

1. ŻYCIORYS NAUKOWY JUBILATA, s. 15

2. DOROBEK NAUKOWY, s 17

a. Książki, s. 17
b. Pomoce duszpasterskie, s. 18
c. Artykuły naukowe, s.  19
d. Hasła, s. 29
e. Artykuły popularne – „Echo Katolickie”, s. 29
f. Wywiady – „Echo Katolickie”, s.  34

III. AUDYCJE RADIOWE – KATOLICKIE RADIO PODLASIA, s.  34

IV. UDZIAŁ W SYMPOZJACH, s.  37

V. PROMOTOR PRAC NAUKOWYCH, s. 38

1. Promotor doktoratu, s. 38
2. Promotor prac magisterskich, s.  38

VI. RECENZENT PRAC NAUKOWYCH, s. 42

1. Recenzja habilitacyjna, s. 42
2. Recenzje prac doktorskich, s. 42
3. Recenzje prac magisterskich, s. 42
4. Recenzje wydawnicze książek, s.  46
5. Recenzje wydawnicze artykułów, s. 46

VII. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA, s.  48

VIII. ARTYKUŁY, s. 51

Ks. Roman KRAWCZYK, UPH, Biblijna koncepcja świętości, {The biblical concept of holiness }, s. 51 DOI

Ks. Roman KARWACKI, UKSW, WSD Siedlce, Jedność communio Kościoła, {Communiounity of the Church}, s. 67 DOI

Ks. Czesław KRAKOWIAK, KUL, Papież Paweł VI i nowe Ordo Missae (1969), {Pope Paul VI and Novus Ordo Missae (1969)}, s.  83 DOI

Ks. Bartłomiej MATCZAK, UWM, Codzienność, która stała sie liturgią. Życie i działalność Cipriano Vagagginiego, {Everyday life which became liturgy. The life and activities of Cipriano Vagaggini}, s.  99 DOI

Ks. Jacek NOWAK, UKSW, Eucharystia celebracją ofiary paschalnej, {Eucharist as a celebration of Paschal Oblation}, s. 111 DOI

Ks. Andrzej ŻĄDŁO, UŚ, Historyczny kontekst zaistnienia pozamszalnej pobożności eucharystycznej i formy jej wyrazu, {The historical context of the occurrence and forms of Eucharistic Piety outside of the Mass}, s. 123
DOI

Ks. Waldemar BARTOCHA, Łódź, Obraz biskupa we współczesnych księgach liturgicznych, {The image of bishop in modern liturgical books}, s. 143 DOI

Ks. Erwin MATEJA, UO, Teologiczna odnowa znaków w Eucharystii, {The theological restoration of the signs in the Eucharist}, s. 161 DOI

Ks. Piotr KULBACKI, KUL, Akt pokuty we współczesnym mszale, {The act of penance in the contemporary missal}, s. 177 DOI

O. Kazimierz LIJKA, UAM, Pocałunek pokoju w liturgii eucharystycznej i jego symbolika, {The kiss of peace in the Eucharistic liturgy and its symbolism}, s. 189 DOI

Ks. Zdzisław JANIEC, KUL, Wstawiennictwo  Maryi  w świetle euchologii wybranych sakramentarzy, {The intercession of Mary in the light of euchology as seen in the selected sacramentarles}, s. 207 DOI

Ks. Waldemar PAŁĘCKI, KUL, Liturgiczny kult Pięciu Braci Męczenników w tradycji kamedułów polskich po soborze trydenckim, {The liturgical cult of Five Martyred Brothers in tradition of Polish camaldolese after the council of Trent}, s. 223 DOI

Ks. Krzysztof KONECKI, UMK, Prace redakcyjne nad reformą okresu Wielkiego Postu, {Editorial works on the reform of the season of lent}, s.  241 DOI

Ks. Bogusław MIGUT, KUL, Teologia i liturgia. Teologiczna nauka o liturgii w niemieckim obszarze językowym. Geneza i założenia teoretyczne, {Theology and liturgy. Theological study of liturgy in the German language area. The origin and theoretical assumptions}, s.  253 DOI

Ks. Daniel BRZEZIŃSKI, UMK, Wokół teologicznego sensu liturgii: przełamywanie stereotypów, {On the theological sense of liturgy: Breaking stereotypes}, s. 267 DOI

Ks. Stanisław ARASZCZUK, PWT Wrocław, Miejsce liturgii w obszarach nowej ewangelizacji na podstawie adhortacji Evangelii gaudium, {The place of liturgy in the areas of new evangelization on the basis of the exhortation „Evangelii gaudium”}, s. 281 DOI

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

TSS_12_(2015)

Możesz również polubić…