Teologiczne Studia Siedleckie VIII (2011)

ARTYKUŁY

Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Paradygmat wiary Abrahama, s. 9 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW Warszawa, Kult maryjny u cystersów, s. 23 DOI

Ks. Roman Krawczyk, UWM Olsztyn, Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania, s. 39 DOI

Ks. Krzysztof Burczak, KUL, Zasada jedności władzy w Kościele, s. 55 DOI

Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Człowiek i jego miejsce w świecie według biblijnych opowiadań o stworzeniu z Rdz 1–2, s. 65 DOI

Ks. Zbigniew Sobolewski, PWT Warszawa, Mysterium iniquitatis, s. 77 DOI

Ks. Zbigniew Sobolewski, PWT Warszawa, Misterium pietatis odpowiedzią Boga na grzech, s. 111 DOI

Ks. Piotr Mazurek, UKSW Warszawa, Rodzina izraelska a rodzina katolicka w funkcji wychowywania i przekazywania wiary, s. 149 DOI

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Jacek Wojda, PWT Warszawa, Parafia Rożyńsk Wielki 1958 (1982) – 2008, s. 167 DOI

Ks. Andrzej Oworuszko, p.o. Rektor WSD Diecezji Siedleckiej, Przemówienie inaugurujące nowy rok akademicki 2011-2012 w WSD Diecezji Siedleckiej, s. 171 DOI

Ks. Waldemar Mróz, WSD Siedlce, Eucharystia – dar uzdalniający do czynienia daru z siebie. Sprawozdanie z dziewiątego Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej, s. 177 DOI

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Pobierz wersję PDF

Możesz również polubić…