Teologiczne Studia Siedleckie IX (2012)

tss-ix-2012ARTYKUŁY

Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Formacja wiary wyzwaniem Roku Wiary, s. 9 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW Warszawa, Anamnetyczny wymiar liturgii, s. 27 DOI

Ks. Roman Krawczyk, UWM Olsztyn, Józef Flawiusz na tle historiografii żydowskiej, s. 41 DOI

Ks. Robert Skrzypczak, PWT Warszawa, Nowa ewangelizacja. Kwestia misji albo dymisji Kościoła, s. 59 DOI

Ks. Mateusz Czubak, PWT Warszawa, Nowa ewangelizacja w pracach Drugiego Synodu Diecezji Siedleckiej, s. 73 DOI

Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Opiekuńcza miłość Boga do stworzenia w wybranych tekstach mądrościowych Starego Testamentu, s. 89 DOI

Ks. Zbigniew Sobolewski, UKSW Warszawa, Przymioty kościelnej troski o ubogich, s. 105 DOI

Ks. Tomasz Czarnocki, WSD Siedlce, Zwalnianie z kary ekskomuniki latae sententiae za przestępstwo przerwania ciąży – aktualność problematyki, s. 121 DOI

Olga Cyrek, Uniwersytet Rzeszowski, Hezychastyczna praktyka milczenia w ujęciu Jana Klimaka (579-649) i jej wpływ na przedstawienie twarzy w ruskiej ikonografii przełomu XIV i XV wieku, s. 143 DOI

Ks. Józef W. Skorodiuk, Siedlce, O pokucie i nawróceniu w wielkopostnej modlitwie brewiarzowej. Studium na podstawie tekstów II tomu Liturgii godzin, s. 165 DOI Image URL

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Andrzej Oworuszko, Rektor WSD Diecezji Siedleckiej, Przemówienie inaugurujące nowy rok akademicki 2012/2013 w WSD Diecezji Siedleckiej, s. 183 DOI

Ks. Waldemar Mróz, WSD Siedlce, Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. Sprawozdanie z dziesiątego Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej, s. 189 DOI

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Pobierz wersję PDF

Możesz również polubić…