Teologiczne Studia Siedleckie XIV (2017)

Artykuły

Ks. Tomasz Cabaj, KUL, Homilia zakorzeniona w kerygmacie jako metoda skutecznego głoszenia żywego Słowa, {The homily settled in kerygma as an efficient method of preaching the living Word}, s. 9 DOI

Ks. Roman Krawczyk, UPH Siedlce, Kulturowy, antropologiczny i teologiczny wymiar Biblii, {Cultural, anthropological and theological dimension of Bible}, s. 21 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk, WSD Siedlce, Sakramentarz jako księga liturgiczna, {The Sacramentary as a liturgical book}, s. 37 DOI

Ks. Grzegorz Potrzebowski, Białobrzegi, Anamnetyczny charakter obrzędów chrzcielnych, {Anamnestic character of baptism ceremonies}, s. 52 DOI

Ks. Leszek BORYSIUK, WSD Siedlce, Katechumenat dorosłych drogą. ku wszczepieniu w Chrystusa. Wyzwania pastoralne w diecezji siedleckiej, {The Catechumenate of Adults – the way leading to Incorporation into Christ. The Pastoral Challenges in the Diocese od Siedlce}, s. 76 DOI

Ks. Bartłomiej Matczak, UWM Olsztyn, Celebracja Eucharystii w przestrzeniach nowej ewangelizacji, {Celebration of the Eucharist in new evangelization spaces}, s. 92 DOI

Ks. Waldemar Bartocha, UKSW, Teologia episkopatu w pismach Josepha Ratzingera/Benedyk- ta XVI, {The theology of the episcopate in the writings of Joseph Ratzinger/Benedict XVI}, s. 104 DOI

Ks. Kamil Duszek, KUL, Sacramentum – znak i tajemnica, {Sacramentum – sign and mystery}, s. 124 DOI

Ks. Marek Weresa, UKSW, Miłosierdzie Boże w życiu chrześcijanina na podstawie bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus”., {Divine Mercy in the Life of a Christian in Light on Bull «Misericordiae vultus» of Pope Francis}, s. 139 DOI

Ks. Piotr Mazurek, UKSW, Cechy Maryi jako wzorzec do naśladowania dla współczesnego człowieka, {Characteristics of Mary as a role model to follow for a modern man.}, s. 151 DOI

Ks. Adam Kulik, WSD Siedlce, Formacja pątników w ramach Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę, {Pilgrims’formation in Walking Pilgrimage to Jasna Góra}, s. 168 DOI

Ks. Piotr Tymosiewicz, Siedlce, I processi comunicativi nel matrimonio, {Communication in marriage}, (Procesy komunikacyjne zachodzące w relacji małżeńskiej), s. 188 DOI

Ks. Konrad Biskup, UKSW, Krótka geneza monastycyzmu, {Short genesis of monasticism}, s. 216 DOI

Zofia Aleksandra Macios, UKSW, Ruch monastyczny w Kapadocji na przykładzie działalności Bazylego Wielkiego, {Monastic movement in Cappadocia on the example of the Great Basil}, s. 229 DOI

Ks. Marcin Bider, WSD Siedlce, UPH, „Utrum sexus femineus impediat ordinis susceptionem”. Niezdolność kobiet do przyjęcia święceń diakonatu w Kościele łacińskim w ujęciu historyczno-prawnym, {Utrum sexus femineus impediat ordinis susceptionem. A womens inability to be pro- moted to the diaconal order in the Latin Church in the historical-legal terms}, s. 247 DOI

Ks. Łukasz Pawluk, KUL, Procedura rozstrzygania spraw wpadkowych w kanonicznym PROCESIE małżeńskim, {Resolve of incidental cases in canonical proces of nullity of marriage}, s. 275 DOI

Ks. Jacek Rosa, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Il concetto di fecondazione artificiale dal punto di vista di Angelo Fiori. Studio fino al anno 2012, {The concept of artificial fertilization from the point of view of Angelo Fiori. Study up till the year 2012.}, (Koncepcja sztucznego zapłodnienia z punktu widzenia Angelo Fiori. Studium do roku 2012.), s. 296 DOI

Ks. Krzysztof Karol Piórkowski, WSD Siedlce, Opętanie. Kryteria diagnostyczne oraz rewizja współczesnych badań, {Spiritpossession. Diagnostic criteria and review of present-day studies.}, s. 307 DOI

Ks. Grzegorz Stolarski, UPH, WSD Siedlce, Czy religia potrzebuje metafizyki?, {Does religion need metaphysics?}, s. 318 DOI

TSS_14_(2017)

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…