Teologiczne Studia Siedleckie XI (2014)

tss-xi-2014Artykuły

Ks. Kazimierz Matwiejuk, WSD Siedlce, Sakramentalny charakter słowa Bożego, {Sacramental character of the word of God.}, s.7 DOI

Ks. Piotr Mazurek, UKSW Warszawa, Bóg błogosławi rodzinę. Analiza teologiczna Ps 128,4-6, {God bless the family, Psalm 128, 4-6.}, s. 25 DOI

Ks. Roman Krawczyk, UWM Olsztyn, Biblia w filmie, {The Bible in Film.}, s. 39 DOI

Ks. Ireneusz Celary, UŚ Katowice, Troska o stałą formację intelektualną młodych prezbiterów w kontekście nowej ewangelizacji, {Care of permanent intellectual formation of young presbyters in the context of The New Evangelization.}, s. 55 DOI

Ks. Zbigniew Sobolewski, WSD Siedlce, Duch pokuty i wezwanie do nawrócenia, {The spirit of penance and call to repentance.}, s. 75 DOI

Ks. Dariusz Kruczyński, UKSW Warszawa, Współczesne formy solidarności z ubogimi, {Contemporary forms of solidarity with the poor.}, s. 101 DOI

Ks. Rafał Wierzchanowski, UKSW Warszawa, Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa. Doktryna i orzecznictwo, {Deceit as a cause of marriage invalidity. The doctrine and juridical practice.}, s. 113 DOI

Ks. Marcin Piotr Bider, PWT Warszawa, Próba przedstawienia genezy eksklaustracji „ad nutum Sanctae Sedis” w Kościele łacińskim na tle troski prawodawcy kościelnego
o ochronę „vita communis” (can. 594 CIC), {The origin of exclaustration «ad nutum Sanctae Sedis»’ in the Latin Church, as a consequence of the protective measure of «vita communis» (can. 594 CIC).}, s. 131 DOI

Ks. Robert Mirończuk, WSD Siedlce, Arcydzieło El Greca Ekstaza św. Franciszka, {The masterpiece of El Greco The ecstasy of St. Francis.}, s. 153 DOI

Ks. Łukasz Szczeblewski, UKSW Warszawa, Różnorodność form muzycznych w zbiorze „Panu memu śpiewać chcę” ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916-2011), {The variety of musical forms in Rev. Zbigniew Piasecki’s (1916-2011) collection «I want to sing for my Lord».}, s. 169 DOI

Ks. Jacek Wojda, PWT Warszawa, Duchowieństwo polskie i rok 1905 w świetle raportu konsula francuskiego d’Anglade’a, {Polish clergy and year 1905 in the light of a report of French consul d’Anglade.}, s. 183 DOI

Ks. Łukasz Gomółka, WSD Siedlce, Sport w nauczaniu Kościoła katolickiego, {Sport in the teaching of the Catholic Church.}, s. 199 DOI

ks. Grzegorz Stolarski, UHP Siedlce, Tomasza z Akwinu koncepcja stworzenia jako metafizyczna teoria pochodzenia bytu przygodnego, {Thomas Aquinas conception of creation as a metaphysical theory of origins of contingent being.}, s. 211 DOI

Recenzje

Janusz Mariański, Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2014, ss. 392.
Ks. Mariusz Konieczny, KUL, s. 231 DOI

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Pobierz wersję PDF

Możesz również polubić…