Teologiczne Studia Siedleckie IV (2007)

Bp Zbigniew Kiernikowski,  Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Słowo pasterskie na Rok Eucharystii, s. 7 DOI

tss-iv-2007ARTYKUŁY O EUCHARYSTII

Ks. Wiesław Kazimieruk, PWT Warszawa, Eucharystia formą chrześcijańskiej egzystencji. W świetle adhortacji „Sacramentum caritatis” Benedykta XVI i nauczania biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiemikowskiego, s. 23 DOI

Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Eucharystia – pokarm głodnego prawdy i wolności. Wybrane wątki nauczania Benedykta XVI w adhortacji „Sacramentum caritatis” i biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiemikowskiego na temat Eucharystii, s. 33 DOI

Ireneusz Juśkiewicz, Arkadiusz Bylinka, alumni WSD Siedlce,  Kapłaństwo w służbie wspólnocie wiernych mocą Paschy Chrystusa uobecnianej w Eucharystii, s. 43 DOI

Tomasz Gdula, Jakub Kozak, alumni WSD Siedlce, Relacja pomiędzy adoracją a celebracją eucharystyczną w adhortacji „Sacramentum caritatis” i w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiemikowskiego, s.  53 DOI

Łukasz Pawluk, Damian Węgrzyn, alumni WSD Siedlce, Homilia w nauczaniu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiemikowskiego i w adhortacji „Sacramentum caritatis” papieża Benedykta XVI, s.  63 DOI

Rafał Sobieszuk, alumn WSD Siedlce, Eucharystia a chrześcijańskie wtajemniczenie, s. 69 DOI

Ks. Roman Krawczyk, Akademia Podlaska – Siedlce, Biblijne podstawy Eucharystii, s.  77 DOI

INNE ARTYKUŁY I STUDIA

Ks. Roman Krawczyk, Akademia Podlaska – Siedlce, Obraz Mesjasza w Pieśniach o Słudze Jahwe, s.  89 DOI

Ks. Janusz Mariański, KUL, Socjologiczne aspekty motywacji religijnej, s. 117 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk, WSD Siedlce, Chrzest w duchowości bizantyjskiej, s. 135 DOI

Ks. Jan Turkiel, Akademia Pomorska – Słupsk, Wolny – eleutheros w LXX, s. 143 DOI

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

ks. Jan Zowczak, UKSW Warszawa (rec.), ks. Witold Zdaniewicz SAC, ks. Sławomir Zaręba SAC, Tadeusz Zembrzuski, Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA, „Religijność mieszkańców Warszawy”, s. 159 DOI

Ks. Wiesław Kazimieruk, rektor WSD Diecezji Siedleckiej, Sprawozdanie z działalności WSD im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2006/2007, s. 167 DOI

 

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…