Teologiczne Studia Siedleckie II (2005)

 

tss-II-2005ARTYKUŁY

Ks. Roman Krawczyk – Akademia Podlaska, Błogosławieństwa Ewangelijne, s. 7 DOI

Ks. Adam Dybek – WSD Siedlce, Historia nawrócenia oraz „perwersji”, s.  29 DOI

Ks. Mariusz Konieczny – WSD Siedlce, Stwórcza moc ewolucji w teilhardyzmie, s. 43 DOI

Ks. Grzegorz Jaśkiewicz – WSD Siedlce, Jak katechizować o Trójcy Świętej? Nauczanie patrystyczne z III w. w oparciu o De Trinitate Nowacjana, s.  71 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk – WSD Siedlce, Celebracja Eucharystii w Kościele koptyjskim, s.  81 DOI

Ks. Zbigniew Sobolewski – WSD Siedlce, Rola i miejsce kapłana oraz wiernych świeckich w Eucharystii, s. 89 DOI

ks. Piotr Pasterczyk – KUL, Model posługi kapłańskiej w posoborowej refleksji teologicznej, s. 111 DOI

Ks. Grzegorz Zaraziński – WSD Siedlce, Urzeczywistnianie się Kościoła w kontekście „parafii” i „wspólnoty”, s. 123 DOI

Małgorzata Izdebska – UKSW Warszawa, Wpływ środków społecznego przekazu na kształtowanie życia współczesnej rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, s.  135 DOI

Ks. Leszek Walęciuk, Jana Pawła II wizja zagrożeń życia rodzinnego, s. 153 DOI

Ks. Marian Stepulak – KUL, Współczesny paradygmat psychologii zdrowia w kontekście medycyny pastoralnej, s. 169 DOI

Ks. Jan Zowczak – UKSW Warszawa, Wpływ rodziców na funkcjonowanie szkoły, s. 185 DOI

Ks. Jan Zowczak, Religijność polskich nauczycieli, s. 201 DOI

Paweł Matwiejczuk – UKSW Warszawa, Charakterystyka pozycji kardynałów Kościoła Powszechnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, s.  219 DOI

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. D. Lipiec (rec.), Ks. Mieczysław Olszewski, W nurcie zagadnień pastoralnych, Białystok 2002, s. 241 DOI

Ks. D. Lipiec (rec.), Ks. Wiesław Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004, s.  245 DOI

J. Rodzik (rec.), Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków 2004 , s. 249 DOI

Ks. M. Czubak, Sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowego «Loci theologici» w świetle Dei Verbum (Rzym, Papieski Uniwersytet Laterański, 2425. 11. 2005 r.), s. 257 DOI

Ks. B. Błoński, Działalność formacyjna Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej w roku akademickim 2004/2005, s. 265 DOI

 

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…