Autor: redaktor

Teologiczne Studia Siedleckie XX (2023)

OD REDAKCJI, s. 7 Ks. Łukasz CELIŃSKI (AKW/WSD Siedlce)Modlitwy wstawiennicze w modlitwie eucharystycznej. Historia i teologia, {Intercessions in Eucharistic prayers. History and theology}, s. 9 Ks. Kazimierz MATWIEJUK (Siedlce)Liturgia jako źródło eklezjalnej jedności, {Liturgy as a...

Teologiczne Studia Siedleckie XIX (2022)

OD REDAKCJI, s. 7 I. RUBINOWY JUBILEUSZ PRACY DYDAKTYCZNEJ KS. PRAŁ. PROF. DRA HAB. ROMANA KRAWCZYKA W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM DIECEZJI SIEDLECKIEJ,  s. 9 Ks. Mariusz ŚWIDER (WSD Siedlce),Jubileusz 40 – lecia pracy dydaktyczno-wychowawczej ks....

Teologiczne Studia Siedleckie XVIII (2021)

Od redakcji, s. 7 Ks. Kazimierz MATWIEJUK, Wielki Czwartek – początek Triduum Sacrum, {Holy Thursday – The beginning of Triduum Sacrum}, s. 9 Ks. Łukasz CELIŃSKI, L’incenso nella liturgia.Appunti per una lettura ermeneutica della...

Teologiczne Studia Siedleckie XVII (2020)

Od redakcji, s. 6 Ks. Grzegorz POTRZEBOWSKI, Anamnetyczny charakter sakramentu bierzmowania w ujęciu bpa Wacława Świerzawskiego, {Anamnetic character of the sacrament of confirmation in the grasp of bishop Wacław Świerzawski}, s. 8 Ks. Karol...

Teologiczne Studia Siedleckie XVI (2019)

Od redakcji, s. 6 Ks. Kamil MAJER, Normatywny charakter Biblii na podstawie polskiej teologii posoborowej, {The normative chracter of the Bible based on postconciliar polish theology}, s. 8 Andrzej KOSIŃSKI, Źródła troski o ubogich w...

Teologiczne Studia Siedleckie XV (2018)

Numer okolicznościowy z okazji dwustulecia Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej Od redakcji, s. 5 Artykuły Ks. Kazimierz MATWIEJUK, WSD Siedlce, Nauczanie liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej, {Teaching liturgy in Theological Seminary in the...

Teologiczne Studia Siedleckie XIV (2017)

Artykuły Ks. Tomasz Cabaj, KUL, Homilia zakorzeniona w kerygmacie jako metoda skutecznego głoszenia żywego Słowa, {The homily settled in kerygma as an efficient method of preaching the living Word}, s. 9 Ks. Roman Krawczyk, UPH Siedlce, Kulturowy,...

Teologiczne Studia Siedleckie XII (2015)

Numer okolicznościowy, ks. prof. Kazimierzowi Matwiejukowi w 70. rocznicę urodzin. I. OD REDAKCJI, s. 7 II. KAMIENNY JUBILEUSZ KS. PROF. KAZIMIERZA MATWIEJUKA, s. 15 1. ŻYCIORYS NAUKOWY JUBILATA, s. 15 2. DOROBEK NAUKOWY, s...

Teologiczne Studia Siedleckie XI (2014)

Artykuły Ks. Kazimierz Matwiejuk, WSD Siedlce, Sakramentalny charakter słowa Bożego, {Sacramental character of the word of God.}, s.7 Ks. Piotr Mazurek, UKSW Warszawa, Bóg błogosławi rodzinę. Analiza teologiczna Ps 128,4-6, {God bless the family, Psalm...