Autor: redaktor

Teologiczne Studia Siedleckie X (2013)

ARTYKUŁY Ks. Jacek WOJDA, PWT Warszawa, Czytać historię Jezusa z Nazaretu w Ewangelii wg św. Łukasza, {Reading the history of Jesus Christ in the Gospel according to St. Luke}, s. 11 Ks. Roman KRAWCZYK, UPH Siedlce, Kulturotwórcza...

Teologiczne Studia Siedleckie IX (2012)

ARTYKUŁY Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Formacja wiary wyzwaniem Roku Wiary, s. 9 Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW Warszawa, Anamnetyczny wymiar liturgii, s. 27 Ks. Roman Krawczyk, UWM Olsztyn, Józef Flawiusz na tle historiografii żydowskiej, s. 41 Ks. Robert...

Teologiczne Studia Siedleckie VIII (2011)

ARTYKUŁY Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Paradygmat wiary Abrahama, s. 9 Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW Warszawa, Kult maryjny u cystersów, s. 23 Ks. Roman Krawczyk, UWM Olsztyn, Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania, s. 39 Ks. Krzysztof Burczak, KUL, Zasada jedności władzy...

Teologiczne Studia Siedleckie VII (2010)

ARTYKUŁY Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Kapłan jako głowa we wspólnocie kościelnej według Ef 4,7-13, s. 9 Ks. Krzysztof Burczak, KUL, Fałszerstwa norm prawnych w połowie IX wieku, s. 31 Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, Celebracja Eucharystii w Kościele...

Teologiczne Studia Siedleckie VI (2009)

ARTYKUŁY O KAPŁAŃSTWIE ks. Roman Krawczyk, UPH Siedlce, Kapłaństwo w Biblii, s. 9 ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, Prezbiter w służbie Chrystusa Zbawiciela, s. 31 ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Urząd kapłański w Starym Testamencie, s. 41 ks. Zbigniew Sobolewski, PWT...

Teologiczne Studia Siedleckie V (2008)

ARTYKUŁY O SŁOWIE BOŻYM Bp Zbigniew Kiernikowski, Potrzeba inicjacji do właściwego słuchania Słowa, s. 9 Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, WSD Siedlce, Profetyczny wymiar urzędu biskupiego, s.  23 Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Biblia – pokarm duszy...

Teologiczne Studia Siedleckie IV (2007)

Bp Zbigniew Kiernikowski,  Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Słowo pasterskie na Rok Eucharystii, s. 7 ARTYKUŁY O EUCHARYSTII Ks. Wiesław Kazimieruk, PWT Warszawa, Eucharystia formą chrześcijańskiej egzystencji. W świetle adhortacji „Sacramentum caritatis” Benedykta XVI i nauczania...

Teologiczne Studia Siedleckie III (2006)

ARTYKUŁY Ks. Marian Bednarczyk, Problemy literackie perykopy Łk 1,5-25, s.  9 Ks. Wiesław Kazimieruk – WSD Siedlce, „Źródło i szczyt”. Niektóre aspekty eucharystii świetle wybranych publikacji ks. Franciszka Blachnickiego, s. 53 Ks. Paweł Kindracki – KUL, Postawy religijne...

Teologiczne Studia Siedleckie II (2005)

  ARTYKUŁY Ks. Roman Krawczyk – Akademia Podlaska, Błogosławieństwa Ewangelijne, s. 7 Ks. Adam Dybek – WSD Siedlce, Historia nawrócenia oraz „perwersji”, s.  29 Ks. Mariusz Konieczny – WSD Siedlce, Stwórcza moc ewolucji w teilhardyzmie, s. 43...

Teologiczne Studia Siedleckie I (2004)

Bp. Zbigniew Kiernikowski, Wizja jedności w tekstach modlitw eucharystycznych, s. 9 Ks. R. Krawczyk – WSD Siedlce, Powstania żydowskie przeciw Rzymianom w I- II wieku n.e, s. 41 Ks. G. Stolarski – WSD Siedlce, Filozofia Boga:...