Autor: redaktor

Teologiczne Studia Siedleckie V (2008)

ARTYKUŁY O SŁOWIE BOŻYM Bp Zbigniew Kiernikowski, Potrzeba inicjacji do właściwego słuchania Słowa, s. 9 Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, WSD Siedlce, Profetyczny wymiar urzędu biskupiego, s.  23 Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Biblia – pokarm duszy...

Teologiczne Studia Siedleckie IV (2007)

Bp Zbigniew Kiernikowski,  Eucharystia w życiu i misji Kościoła. Słowo pasterskie na Rok Eucharystii, s. 7 ARTYKUŁY O EUCHARYSTII Ks. Wiesław Kazimieruk, PWT Warszawa, Eucharystia formą chrześcijańskiej egzystencji. W świetle adhortacji „Sacramentum caritatis” Benedykta XVI i nauczania...

Teologiczne Studia Siedleckie III (2006)

ARTYKUŁY Ks. Marian Bednarczyk, Problemy literackie perykopy Łk 1,5, s.  9 Ks. Wiesław Kazimieruk – WSD Siedlce, „Źródło i szczyt”. Niektóre aspekty eucharystii świetle wybranych publikacji ks. Franciszka Blachnickiego, s. 53 Ks. Paweł Kindracki – KUL, Postawy religijne...

Teologiczne Studia Siedleckie II (2005)

  ARTYKUŁY Ks. Roman Krawczyk – Akademia Podlaska, Błogosławieństwa Ewangelijne, s. 7 Ks. Adam Dybek – WSD Siedlce, Historia nawrócenia oraz „perwersji”, s.  29 Ks. Mariusz Konieczny – WSD Siedlce, Stwórcza moc ewolucji w teilhardyzmie, s. 43...

Teologiczne Studia Siedleckie I (2004)

Bp. Zbigniew Kiernikowski, Wizja jedności w tekstach modlitw eucharystycznych, s. 9 Ks. R. Krawczyk – WSD Siedlce, Powstania żydowskie przeciw Rzymianom w I- II wieku n.e, s. 41 Ks. G. Stolarski – WSD Siedlce, Filozofia Boga:...