Teologiczne Studia Siedleckie XVI (2019)

Od redakcji, s. 6

Ks. Kamil MAJER, Normatywny charakter Biblii na podstawie polskiej teologii posoborowej, {The normative chracter of the Bible based on postconciliar polish theology}, s. 8 DOI

Andrzej KOSIŃSKI, Źródła troski o ubogich w Starym Testamencie, {Sources of caring for the poor in the Old Testament}, s. 23 DOI

Ks. Leszek Tomasz MUĆKA, Szafarz Eucharystii i szafarz Komunii Świętej w nauczaniu i praktyce pastoralnej Kościoła, {The Ministry of the Eucharist and the the extraordinary Ministry of Holy Communion in the teachings of the Roman Catholic Church and its pastoral practice}, s. 38 DOI

Ks. Łukasz BOROWSKI, Posługa kapelana w hospicjum w świetle wybranych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II, {Service of the chaplain in the hospice in the light of selected documents of the Church after the Second Vatican Council}, s. 53 DOI

Ks. Paweł Koc, Między naturą a łaską. Kategoria przebóstwienia w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej Teologia, chrystologia, antropologia z 1981 roku, {Between nature and grace. The category of deification in the document of the International Theological Commission «Theology, Christology, Anthropology» of 1981}, s. 63 DOI

Ks. Artur STEFANIAK, Wolność i jej zafałszowane wizje w świetle dokumentów Kościoła katolickiego, {Liberty and its distorted vision in the light of the documents of the Catholic Church}, s. 73 DOI

Anna PĘDRAK, Homo Viator. W drodze ku ojczyźnie przyszłości, {Homo Viator. On the way to the Fatherland of the future}, s. 86 DOI

Ks. Kazimierz MATWIEJUK, Małżeństwo jako droga uświęcenia, {Marriage as a path to sanctification}, s. 97 DOI

Ks. Marcin PRUDACZUK, Kościół i rodzina wzajemnym dobrem dla siebie w świetle adhortacji Amoris laetitia, {The Church and the family a mutual good for yourself based on «Amoris laetitia» adhortatio}, s. 116 DOI

Ks. Karol JAKUBIAK, Kształtowanie postaw miłości we wspólnocie Kościoła w świetle encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, {Shaping the attitudes of love in the church community in the light of the encyclical of John Paul II «Evangelium vitae»}, s. 129 DOI

Ks. Karol NASIŁOWSKI Pobożność maryjna unitów w świetle prywatnych objawień w Jabłoniu w latach 1875-1876, {Marian Piety of the Uniates in the light of private revelations in Jabłoń in the years 1875-1876}, s. 152 DOI

Ks. Jacek JAŚKOWSKI, Kapłańskie translokacje, a zasada salus animarum suprema lex (kan. 1752), {Translocation of priests and the norm of salus animarum suprema lex (can. 1752)}, s. 170 DOI

Ks. Krzysztof ORLICKI, Kościół katolicki w Anglii za panowania Elżbiety I Wielkiej, {Roman Catholic Church in England during the reign of Elizabeth I}, s. 189 DOI

Ks. Piotr TYMOSIEWICZ, I modelli teorici sul temperamento adulto, {Models of adult temperament; Wybrane modele temperamentu osób dorosłych}, s. 200 DOI

Recenzje

Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Cz. II (Mk 14,1-16,20), Instytut papieża Jana Pawła II, Warszawa 2019, ss. 476. Recenzent: Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 224

Autorzy cytowani – zapis APA, s. 226


GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA
ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…