Teologiczne Studia Siedleckie VI (2009)

tss2009-okl-mARTYKUŁY O KAPŁAŃSTWIE

ks. Roman Krawczyk, UPH Siedlce, Kapłaństwo w Biblii, s. 9 DOI

ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, Prezbiter w służbie Chrystusa Zbawiciela, s. 31 DOI

ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Urząd kapłański w Starym Testamencie, s. 41 DOI

ks. Zbigniew Sobolewski, PWT Warszawa, Kapłan w służbie ubogich, s. 53 DOI

ks. Grzegorz Chruściel, UKSW, Pierwotne formy wykonywania apostolatu w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II, s. 75 DOI

ks. Radosław Pietruczuk, PWT Warszawa, Posługa kapłana egzorcysty, s. 95 DOI

INNE ARTYKUŁY I STUDIA

Ks. Roman Krawczyk, UPH Siedlce, Apokalipsy – orędzia nadziei w Biblii, s. 113 DOI

Ks. Jerzy Duda, UKSW, Chrystus ikoną Boga w nauczaniu Orygenesa, s. 123 DOI

Adam Trawiński, KUL, Charakterystyka magii we współczesnym świecie, s. 131 DOI

ks. Paweł Kobiałka, PWT Warszawa, Eklezjologia Josepha Ratzingera, s. 147 DOI

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Andrzej Oworuszko, WSD Siedlce, Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej WSD Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2008/2009, s. 157 DOI

ks. Waldemar Mróz, WSD Siedlce, Liturgia chrztu świętego. Sprawozdanie z Siódmego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej, s. 163 DOI

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOIPobierz wersję PDF

Możesz również polubić…