Teologiczne Studia Siedleckie III (2006)

tss-iii-2006

ARTYKUŁY

Ks. Marian Bednarczyk, Problemy literackie perykopy Łk 1,5-25, s.  9 DOI

Ks. Wiesław Kazimieruk – WSD Siedlce, „Źródło i szczyt”. Niektóre aspekty eucharystii świetle wybranych publikacji ks. Franciszka Blachnickiego, s. 53 DOI

Ks. Paweł Kindracki – KUL, Postawy religijne młodzieży a modlitwa różańcowa, s. 73 DOI

Ks. Roman Krawczyk – Akademia Podlaska, Ps 72. Modlitwa o idealnego króla przyszłości, s. 89 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk, WSD Siedlce, Koinonijny wymiar Eucharystii, s.  101 DOI

Ks. Sławomir Mazur, Wartość czystości przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej, s. 113 DOI

Ks. Marek Paluszkiewicz – KUL, Ojcowskie prawa i obowiązki w świetle adhortacji Jana Pawła II „Redemptoris custos”, s. 127 DOI

Ks. Marian Stepulak – KUL, Cnoty a rozwój moralny i religijny człowieka, s. 139 DOI

Ks. Jan Turkiel, Sens terminu minHa w księgach Rodzaju, Kapłańskiej i Liczb, s. 155 DOI

Ks. Leszek Walęciuk, Papieska antropologia człowieka pracy, s. 171 DOI

Ks. Grzegorz. Zarazinski – WSD Siedlce, Eucharystia – Soborowa myśl teologiczna w dzisiejszej rzeczywistości, s. 183 DOI

Ks. Jan Zowczak – UKSW Warszawa, Wybór zawodu nauczyciela a zasady katolickiego wychowania, s. 191
DOI

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Magdalena Krzewska (rec), Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin 2005, s. 215 DOI

Ks. Dariusz Lipiec (rec), Ks. Jacek Goleń, Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne, Rzeszów 2006, s. 221 DOI

Ks. Dariusz Lipiec (rec), Ks. Mieczysław Olszewski, Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologiczno – pastoralne, Białystok 2005, s. 225 DOI

Ks. Bernard Błoński, Sprawozdanie z działalności formacyjnej Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej w roku akademickim 2005/2006, s. 231 DOI

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496  DOI

Możesz również polubić…