Kategoria: Teologiczne Studia Siedleckie

Teologiczne Studia Siedleckie XV (2018)

Numer okolicznościowy z okazji dwustulecia Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej Od redakcji, s. 5 Artykuły Ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK, WSD Siedlce, NAUCZANIE LITURGIKI W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM DIECEZJI SIEDLECKIEJ, {Teaching liturgy in Theological Seminary in the...

Teologiczne Studia Siedleckie XIV (2017)

Artykuły Ks. Tomasz Cabaj, KUL, Homilia zakorzeniona w kerygmacie jako metoda skutecznego głoszenia żywego Słowa, {The homily settled in kerygma as an efficient method of preaching the living Word}, s. 9 Ks. Roman Krawczyk, UPH Siedlce, Kulturowy,...

Teologiczne Studia Siedleckie XII (2015)

Numer okolicznościowy, ks. prof. Kazimierzowi Matwiejukowi w 70. rocznicę urodzin. I. OD REDAKCJI, s. 7 II. KAMIENNY JUBILEUSZ KS. PROF. KAZIMIERZA MATWIEJUKA, s. 15 1. ŻYCIORYS NAUKOWY JUBILATA, s. 15 2. DOROBEK NAUKOWY, s...

Teologiczne Studia Siedleckie XI (2014)

Artykuły Ks. Kazimierz Matwiejuk, WSD Siedlce, Sakramentalny charakter słowa Bożego, {Sacramental character of the word of God.}, s.7 Ks. Piotr Mazurek, UKSW Warszawa, Bóg błogosławi rodzinę. Analiza teologiczna Ps 128,4-6, {God bless the family, Psalm...

Teologiczne Studia Siedleckie X (2013)

ARTYKUŁY Ks. Jacek WOJDA, PWT Warszawa, Czytać historię Jezusa z Nazaretu w Ewangelii wg św. Łukasza, {Reading the history of Jesus Christ in the Gospel according to St. Luke}, s. 11 Ks. Roman KRAWCZYK, UPH Siedlce, Kulturotwórcza...

Teologiczne Studia Siedleckie IX (2012)

ARTYKUŁY Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Formacja wiary wyzwaniem Roku Wiary, s. 9 Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW Warszawa, Anamnetyczny wymiar liturgii, s. 27 Ks. Roman Krawczyk, UWM Olsztyn, Józef Flawiusz na tle historiografii żydowskiej, s. 41 Ks. Robert...

Teologiczne Studia Siedleckie VIII (2011)

ARTYKUŁY Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Paradygmat wiary Abrahama, s. 9 Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW Warszawa, Kult maryjny u cystersów, s. 23 Ks. Roman Krawczyk, UWM Olsztyn, Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania, s. 39 Ks. Krzysztof Burczak, KUL, Zasada jedności władzy...

Teologiczne Studia Siedleckie VII (2010)

ARTYKUŁY Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce, UMK Toruń, Kapłan jako głowa we wspólnocie kościelnej według Ef 4,7-13, s. 9 Ks. Krzysztof Burczak, KUL, Fałszerstwa norm prawnych w połowie IX wieku, s. 31 Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, Celebracja Eucharystii w Kościele...

Teologiczne Studia Siedleckie VI (2009)

ARTYKUŁY O KAPŁAŃSTWIE ks. Roman Krawczyk, UPH Siedlce, Kapłaństwo w Biblii, s. 9 ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, Prezbiter w służbie Chrystusa Zbawiciela, s. 31 ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Urząd kapłański w Starym Testamencie, s. 41 ks. Zbigniew Sobolewski, PWT...