Teologiczne Studia Siedleckie V (2008)

tss-v-2008ARTYKUŁY O SŁOWIE BOŻYM

Bp Zbigniew Kiernikowski, Potrzeba inicjacji do właściwego słuchania Słowa, s. 9 DOI

Ks. Kazimierz Matwiejuk, UKSW, WSD Siedlce, Profetyczny wymiar urzędu biskupiego, s.  23 DOI

Ks. Andrzej Oworuszko, PWT Warszawa, Biblia – pokarm duszy i źródło życia Kościoła. Przyczynek do lektury KO 21, s. 41 DOI

Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, WSD Siedlce, Lectio divina pomocą w kształtowaniu postaw apostolskich, s. 53 DOI

Ks. Jan Turkiel, Logos w Syr 1-29, s. 59 DOI

INNE ARTYKUŁY I STUDIA

Ks. Andrzej Kiciński, KUL, To co wydaje się krańcowo teoretyczne, w rzeczywistości jest krańcowo praktyczne. Teocentryzm w katechezie osób z niepełnosprawnością intelektualną, s.  75 DOI

Adam Trawiński, ks. Marian Stepulak, KUL, Opętanie i zniewolenie szatańskie jako „choroba zakaźna” przenoszona poprzez interakcje społeczne, s. 89 DOI

Ks. Zbigniew Sobolewski, WSD Siedlce, Powołanie do życia rodzinnego, do macierzyństwa i ojcostwa, s. 103 DOI

Ks. Jerzy Duda, WSD Siedlce, Nadzieja zbawienia dla wszystkich? Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich, s. 131 DOI

Dorota Franków, PAT Kraków, Pierwszy dialog Jezusa w Ewangelii według św. Jana (1,35-42), s. 147 DOI

Ks. Jarosław Ruciński, KUL,  Celebrans Najświętszej Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983, s. 161 DOI

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Irena Chłopkowska, Obrzędy katechumenatu sprawowane w Wielkim Poście. Sprawozdanie z Szóstego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej, s. 201 DOI

Ks. Andrzej Oworuszko, Prorektor WSD, Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej WSD Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2007/2008, s. 205 DOI


GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Możesz również polubić…