Teologiczne Studia Siedleckie X (2013)

tss-x-2013ARTYKUŁY

Ks. Jacek WOJDA, PWT Warszawa, Czytać historię Jezusa z Nazaretu w Ewangelii wg św. Łukasza, {Reading the history of Jesus Christ in the Gospel according to St. Luke}, s. 11 DOI

Ks. Roman KRAWCZYK, UPH Siedlce, Kulturotwórcza rola apokryfów biblijnych, {The culture-shaping role of the biblical Apocrypha}, s. 31 DOI

Ks. Piotr MAZUREK, UKSW Warszawa, Szczęście rodzinne a bojaźń Boża. Analiza teologiczna Ps 128, 1-3, {Family happiness vs fear of God, Psalm 128, 1-3}, s.  45 DOI

Ks. Rafał WIERZCHANOWSKI, UKSW WARSZAWA, Bonum coniugum i bonum prolis jako przedmiot symulacji zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK), {Bonum coniugum and bonum prolis as subjects of the simulation of the marriage consent}, s.  67 DOI

Ks. Kazimierz MATWIEJUK, WSD Siedlce, Ikona jako komunikator treści zbawczych, {Icon as a communicator of salvific content}, s. 81 DOI

Ks. Zbigniew SOBOLEWSKI, WSD Siedlce, Starotestamentalne wezwanie do pokuty za grzechy i nawrócenia, {Call for repenance and conversion in the Old Testament}, s. 105 DOI

Ks. Dariusz KRUCZYŃSKI, UKSW Warszawa, Kształtowanie postaw religijno-moralnych pracowników Caritas w świetle „Katechizmu pracowników i wolontariuszy Caritas w Polsce” , {Shaping of religio-moral attitudes of Caritas workers in the light of „Catechism of Caritas workers and volunteers in Poland”}, s. 125 DOI

Ks. Andrzej KICIŃSKI, KUL, Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata Kuncewicza, {Catechism in the pastoral ministry of St. Josaphat Kuncewicz}, s. 141 DOI

RECENZJE

Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia
publicznego. Studium socjologiczne, Toruń 2013, ss. 385.
Ks. Mariusz KONIECZNY, Instytut Leksykografii KUL, s. 155 DOI

 

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA

ISSN – 1733-7496

DOI

Pobierz wersję PDF

Możesz również polubić…