Recenzenci

ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary, UŚ

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, UPH

ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW

ks. dr hab. em. prof. UKSW Roman Karwacki, Siedlce

ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

ks. dr hab. em. prof. UKSW Kazimierz Matwiejuk, Siedlce

ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, KUL

ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW